Archive for the ‘Gujarati Song’ Category

પ્રિય તું -દિલીપ ગજજર (Audio)

Posted by: Dilip Gajjar on જાન્યુઆરી 3, 2011

ચાહું તને હમેશા-સપના વિજાપુરા (Audio)

Posted by: Dilip Gajjar on ડિસેમ્બર 8, 2010

દુનિયાના રંગઢંગ જુદા આજકાલ છે Audio

Posted by: Dilip Gajjar on ઓક્ટોબર 27, 2010

સ્મરણો લાવશે -‘સપના’વિજાપુરા

Posted by: Dilip Gajjar on ઓક્ટોબર 21, 2010

ચાલતો રહેજે…Chalto Raheje, Song by Dilip Gajjar

Posted by: Dilip Gajjar on ઓક્ટોબર 2, 2010